Betalingen

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat door de NZa landelijk en wettelijk is vastgesteld.

Samenwerking met Infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze nota’s uitbesteed aan Infomedics.
Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd en voor een groot deel van de tandartspraktijken in Nederland zorgdraagt voor de afhandeling van uw nota.
Vòòrdat u de nota van Infomedics ontvangt zal zij deze eerst aanbieden aan uw zorgverzekeraar. Pas daarna hoeft u slechts het eventuele restbedrag te voldoen.

Uw gegevens zijn veilig

Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens. Het bedrijf is daarom ISO27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Infomedics inschakelt om uw nota te kunnen maken en versturen. Deze certificering wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en vernieuwd. Meer over privacybescherming leest u op www.infomedics.nl/privacy.

Wat staat er op uw zorgrekening?

Uw nota is opgebouwd uit de verrichtingen die wij tijdens de behandeling hebben uitgevoerd. Bij elke verrichting hoort een vast tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld.
Wilt u weten welke tarieven voor tandheelkunde er zijn? Kijk dan eens op www.allesoverhetgebit.nl.

Uw rekening online

Wij laten u graag weten dat per 1 januari 2022 InfoMedics uw tandartsnota digitaal zal gaan aanbieden.
Tenminste als wij over uw e-mailadres én uw mobiele telefoonnummer beschikken.
Wanneer wij deze – of één van deze- gegevens nog niet van u hebben, doen wij hierbij het verzoek deze alsnog aan ons door te geven. De gegevens worden door Infomedics gebruikt om u veilig toegang te verlenen tot het online portaal waar uw nota klaarstaat.
Nadat u uw nota per email heeft ontvangen, kunt u bij InfoMedics een code aanvragen. Deze code ontvangt u per SMS en kunt u inloggen op uw Infomedics portaal. En daarmee beschikt u over uw tandartsnota. Meer informatie vindt u op infomedics.nl

Of uw nota toch liever op papier?

Misschien komt het u niet uit om uw nota digitaal te ontvangen. Dit kunt u dan eenvoudig wijzigen door na ontvangst van uw eerste digitale nota éénmalig in te loggen op uw portaal. U kunt dan aangeven dat u uw nota in het vervolg per post wilt ontvangen.
U kunt dit ook bij uw eerstvolgende bezoek aan de receptioniste doorgeven. Doe dit dan ook eventueel voor uw partner of gezinsleden. 

Betaling direct na de behandeling aan de receptie via PIN-betaling is ook mogelijk. Contante betaling is niet mogelijk.

Vragen over uw rekening

Heeft u vragen over een vergoeding?  Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar ofinfomedics.nl
Heeft u vragen over de prestatiecodes – de behandelverrichtingen – dan kunt u contact opnemen met onze praktijk

Betalingsregeling

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Servicedesk van Infomedics via 036-20 31 900. Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling.  bbbb

Vergoeding van uw zorgverzekeraar

Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Regel het online!

Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

Status van uw betaling controleren
Ga naar infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul het betalingskenmerk (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.
Betalingsregeling treffen

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vindt u ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.

Veelgestelde vragen bekijken Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics.

Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).