Veelgestelde vragen

Moet iedereen naar de preventie-assistente?

De levensduur van het gebit hangt vooral af van de kwaliteit van het tandvlees. Het is een keuze om als het tandvlees “best wel gezond is” tòch periodiek onderhoud te laten verrichten door de preventie-assistente. Voorkòmen is ook hier, beter dan genezen…!”

Soms is de staat van het tandvlees ècht zeer goed. Alleen in dat geval haalt de tandarts eventueel het weinige tandsteen zelf weg bij de periodieke gebitscontrole.

En de mondhygiëniste?

Als tandvlees er minder goed bijstaat, het bloedt of er is sprake van pocketvorming -diepe ruimtes tussen tandvlees en de tand of kies-, dan is de hulp van de mondhygiëniste op zijn plaats.

Na verloop van tijd, als de zaak op orde is, kunt u worden terugverwezen naar de preventie-assistente, de “light-versie” van de mondhygiëniste. Maar het heeft onze voorkeur om u liever op  het niveau van de mondhygiëniste aan te houden. Meestal is het het nl. “eens problemen, altijd problemen”.

Is het wel een tandarts die mij behandeld?

Het antwoord is ‘ja’. Want onze tandartsen staan niet achter de ontwikkeling dat praktijk-medewerkers met beperkte bevoegdheden en opleiding handelingen in de mond verrichten die, naar hun idee, aan de tandarts toebehoren. 

Op deze website vindt u een overzicht van de medewerkers in onze kliniek en hun functie. Onze teamleden dragen altijd een naambordje met daarop ook hun functie.  Zo kan daarover geen misverstand bestaan.  En is het voor u toch niet duidelijk? Aarzel dan niet en vraag het aan diegene die u behandelt.
Meer informatie over de taken en bevoegdheden van de leden van het tandheelkundig team en beroepen in de tandheelkunde vindt men op www.allesoverhetgebit.nl .

Dus alleen tandartsen mogen in de mond werken?

Nee, dat niet. Bijvoorbeeld dus de behandelingen ten behoeve van gezond tandvlees. Deze behoren, zoals hierboven beschreven, bij de mondhygiëniste of de preventie-assistente. Zij zijn daarvoor specifiek opgeleid. Evenals voor preventieve behandelingen zoals het sealen van kiezen bij jonge kinderen. 

Wat wordt door de verzekering vergoed?

Er is een verschil in wat vergoed wordt voor kinderen tot 18 jaar en wat vergoed wordt voor volwassenen. Kosten voor de jeugd (met uitzondering van kronen, bruggen en orthodontie) worden over het algemeen volledig vergoed. Er zijn afspraken gemaakt met verzekeraars waardoor de kans klein is dat er voor de zorg aan jeugdigen moet worden bijbetaald.
Het grootste deel van de zorg voor volwassenen valt niet in de basisverzekering. Als u een aanvullende verzekering hebt afgesloten, dan kunt u een vergoeding krijgen per behandeling. De verzekeraar bepaalt welke vergoedingen er zijn. De ene verzekeraar vergoed alle kosten tot een bepaald bedrag, de andere verzekeraar vergoedt een maximale vergoeding per behandeling. Vragen hierover kunt u stellen bij uw verzekeraar. Ook op allesoverhetgebit.nl kunt u nagaan welke vergoeding u krijgt van uw verzekeraar.

Kan ik van tevoren uitzoeken hoeveel ik voor de behandeling moet betalen?

Ja en nee. “Ja”, omdat op onze website de tarievenlijsten van onze praktijk zijn te vinden. Maar ook “nee”, omdat behandelingen heel vaak gecompliceerd zijn en niet zomaar uit een tarievenlijst zijn te halen. Voor alle behandelingen boven de € 250 zijn wij verplicht om u een offerte aan te bieden. Deze dient u te ondertekenen en aan ons terug te sturen. Zo weet u van te voren wat u kunt verwachten, maar is niet bindend omdat er zich altijd onverwachtheden kunnen voordoen. Natuurlijk bespreek de zorgverlener met u wanneer en waarom er moet worden afgeweken van de voorgenomen offerte.

Waar is meer informatie te vinden over behandelmogelijkheden?

Meer informatie over aandoeningen, tandheelkundige behandelingen, alternatieven voor behandelingen en tips voor een gezonde mond is te vinden op www.allesoverhetgebit.nl. De tandarts, orthodontist of mondhygiënist kan informeren over behandelmogelijkheden die passen bij uw persoonlijke situatie.