Visie en missie

Wij prijzen ons gelukkig bij de gedachte dat u zich in iedere moderne tandartspraktijk tegenwoordig wel prettig kunt voelen. Alle teams in de mondzorgpraktijken in den lande doen daar dan ook elke dag weer hun uiterste best voor.

Bij onze kliniek is dat niet anders. Maar op één punt wijken wij toch wel steeds meer af.
Het is nl. steeds gebruikelijker dat tandarts behandelingen – geheel of gedeeltelijk- overdragen aan lager-bevoegden. De tandarts is dan meer de ‘manager’ en zet medewerkers in om de feitelijke behandeling te doen. De gedachte daarbij is dat de tandarts zijn tijd dan effectiever kan benutten.

Deze ontwikkeling is een trend en is ook zeker wettelijk toegestaan. Maar wij voelen ons het beste bij een één-op-één relatie met u en kiezen voor de méérwaarde om de hele behandeling in eigen hand te hebben. Veertig jaar geleden al voerde onze praktijkhouder op deze manier van zijn praktijk en tot op de dag van vandaag doet ons team niet mee in de ontwikkeling van detaak-delegatie.

Dat leidt inderdaad tot -ogenschijnlijk- inefficiënter werken door de zorgverlener. Maar… wat bréngt het u en ons? Het zaait rust en geeft de ruimte tot het uitwisselen van allerlei gedachten, vragen en verhalen. En soms, zoals de collega’s gekscherend opmerken, gaat het ook weleens over tandheelkunde! En dat maakt de relatie wederzijds aangenaam en wordt als prettig ervaren.
Het is kennelijk wat ons team bij elkaar breng en lange jaren aan onze kliniek bindt. 

U treft bij uw bezoek dus altijd uw eigen tandarts en assistente aan. Velen van u geven aan dat juist die zekerheid er nu nét voor zorgt dat men minder bang of gespannen is. En daarom ook reden om- ondanks soms grote afstanden- toch lange jaren trouw te blijven aan ‘hun’ tandarts. Wij stellen dat natuurlijk enorm op prijs. 

Uitzondering is natuurlijk het preventieve onderhoud van uw tandvlees. Die behandelingen vinden plaats bij de preventie-assistente of mondhygiëniste, die daarvoor speciaal is opgeleid. En ook dáár is de roep om mijn “eigen” mondhygiëniste of preventie-assistente groot en begrijpelijk.

Ook wanneer u via de 24/7 OnLine-agenda uw afspraak boekt, kunt u alleen maar bij uw ‘eigen’ tandarts of mondhygiënist in de stoel terecht komen. En bij een spoed-afspraak? Dan wordt u door de receptioniste de keuze gegeven: “Vandaag bij één van de collega’s, of morgen als uw eigen tandarts er weer is?”