Visie en missie

Wij prijzen ons gelukkig bij de gedachte dat u zich waarschijnlijk in iedere moderne tandartspraktijk tegenwoordig wel prettig zal voelen. Alle teams in de mondzorgpraktijken doen daar danook elke dag weer hun uiterste best voor.

Bij onze kliniek is dat niet anders. Maar op één belangrijk punt wijken wij toch steeds meer af. Het is nl. steeds meer gebruikelijk dat de tandarts delen van de behandeling overlaat aan lager-bevoegden. De tandarts wordt daarmee meer ‘manager’ en meerdere medewerkers zijn betrokken bij uw behandeling. Deze ontwikkeling is een trend die algemeen is erkend en zeker ook is toegestaan. Maar toch heeft ons team ervoor gekozen niet mee te doen aan deze ontwikkeling. Onze tandartsteam heeft gekozen voor de één-op-één relatie tussen u en de tandarts.

U treft bij uw bezoek dus niet alleen altijd uw eigen tandarts en assistente aan, maar er worden dus ook geen delen van uw behandeling verricht door andere medewerkers dan de tandarts. Velen van u geven steeds weer aan dat juist die zekerheid dat de alleen de eigen, vertrouwde tandarts de behandelingen verricht, er nu nèt voor zorgt dat men minder bang is. En is daarom vaak reden om, ondanks afstanden ed., toch lange jaren trouw te blijven aan ‘hun’ tandarts. Wij stellen dat natuurlijk op prijs en hebben dit tè vaak gehoord om dit niet te respecteren of van af te wijken.

Ons team meent dat de één-op-één relatie de vertrouwensband met u zeer ten goede komt en ziet daarom niet direct de noodzaak in van het zgn. taakdelegeren. Uitzondering daarop is natuurlijk het preventieve onderhoud van uw tandvlees. Die behandelingen vinden plaats bij de preventie-assistente of mondhygiëniste, die speciaal voor zijn opgeleid.

Ook wanneer u via de 24/7 Online-agenda uw afspraak boekt, kunt u alleen maar bij uw “eigen” tandarts of mondhygiëniste in de stoel terecht komen.
En bij een spoed-afspraak? Dan wordt u door de receptioniste de keuze gegeven: “Vandaag bij één van de collega’s, of morgen als uw eigen tandarts er weer is?”